Jak pracujemy?

Tworzymy projekty skoncentrowane na poprawie efektywności i wyników firm naszych Klientów.

Systemy, które kompleksowo obsługują procesy i wspomagają zarządzanie firmą i współpracę z partnerami.

Automatyzacja działalności firmy, redukcja kosztów operacyjnych, uporządkowanie obiegu i zarządzanie informacją.

Krok 1

Spotkanie i omówienie projektu u Państwa lub u nas - w Gdańsku lub Warszawie.

Krok 2

Oferta, propozycja rozwiązania technicznego, przedstawienie dodatkowych możliwości ew. finansowania.

Krok 3

Zaprojektowanie koncepcji, konsultacja pomysłu, realizacja na podstawie akceptacji.

Krok 4

Uruchomienie, wsparcie techniczne, usługi dodatkowe, rozwój.

W pracy wykorzystujemy m.in. :